Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 9η τακτική ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη  16-5-2023 και ώρα 16.30 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, για λήψη απόφασης του κάτωθι θέματος.

  1. Έγκριση ή μη, Πρακτικού Κοινής Σύσκεψης για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο κλπ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/2022, όπως ισχύει,  και την με αρ. 8481/2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674/ τ.Β’/15-02-2022)».

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •