Διακοπή υδροδότησης Τοπικής Ενότητας Γραμματικού

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου Leave a Comment

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου έτους 2019 από το πρωί έως τις 11.30 το πρωί θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή  Γραμματικού λόγω προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού της δεξαμενής νερού .

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έτους 2019 από το πρωί έως τις 11.30 το πρωί θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή  Σέσι Γραμματικού λόγω προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού της δεξαμενής νερού .

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχολιάστε