Διευκρινίσεις για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

websupport Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: Διευκρινίσεις για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»(κατόπιν του αιτήματος της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ και ΚΑΡΟΥΜΠΗ ΠΑΥΛΟΥ)

Επί των παρατηρήσεων σας για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με αριθ. πρωτ. 14358/18-08-2020 διακήρυξης και σε απάντηση των αιτήματος σας από 24/08/2020 και 27-08-2020 με αριθ.πρωτ. 14750/24-08-2020 και 15111/27-08-2020 και σύμφωνα με την απάντηση του Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης διευκρινίζοντε τα κάτωθι :

Σχετικά με το ερώτημα 1: Όλα τα φωτιστικά θα πρέπει να είναι των 80W.

Σχετικά με το ερώτημα 2: Ο κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να επιλέξει με βάση την βάση στήριξης του φωτιστικού και την απόληξη που θα έχει ο επιλεγμένος ιστός,π.χ. αν επιλεχθεί το φωτιστικό για Φ60mm τότε και ο ιστός του θα πρέπει
να έχει απόληξη για Φ60mm.

Σχετικά με το ερώτημα 3: Δεν απαιτείται πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ούτε από τον προμηθευτή ούτε από τους κατασκευαστές.

Επιπλέον για τα ερωτήματα 2 και 3 της εταιρείας  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ  τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν με σαφή και αναλυτικό τρόπο στη διακήρυξη. Για το ερώτημα 4 της ίδιας εταιρείας πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •