Εκκίνηση της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο εκπόνησης ρυμοτομικού σχεδίου

websupport Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες

Εκκίνηση της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο  εκπόνησης ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης σε τμήματα των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικέρμιου

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή “Μάτι” Αττικής («περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης» – τμήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας Πικερμίου), στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

(Επισημαίνεται ότι  χάρτης με τα όρια των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης» καθώς και το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίαςβρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των Δήμων: https://marathon.gr και https://www.rafina-pikermi.gr αντίστοιχα). 

Περίοδος υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας: από 23 Μαΐου2022 έως και 23 Ιουνίου 2022.

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπό εκπόνηση μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή “Μάτι” Αττικής (βάσει της σύμβασης με αρ. πρωτ. 18901/2021).
 2. Το άρθρο 158 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ  251Α).
 3. Το άρθρο 12 του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ33Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) και όπως ισχύει σήμερα.
 4. Την υπ’ αριθμ. 79881/3445/6-12-1984 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 862/Β/11-12-1984) περί διαδικασίας και τρόπου σύνταξης της πράξης εφαρμογής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των “περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης” και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων: MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» και MΠΕ2 «Μάτι» του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκκινο Λιμανάκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέϊκα» και ΡΠΕ3 «Πευκώνας» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (όπως απεικονίζονται στο χάρτη που αναρτάται στις ιστοσελίδες των Δήμων – https://marathon.gr και https://www.rafina-pikermi.gr),να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφαμε τους παρακάτω τρόπους:

 • μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet για όλες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνος ή
 • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου μετά από ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα (Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα, τηλ: 22943 21058), ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω δ/νση, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dilosirafina@4059.syzefxis.gov.gr
 • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα μετά από ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης (Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20571), ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω δ/νση, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: mati@marathon.gr

 εντός της αποκλειστικής περιόδου από 23 Μαΐου 2022 έως και 23 Ιουνίου 2022.

Καθένας ιδιοκτήτης μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτείται να υποβάλει σε απλά φωτοαντίγραφα:

 1. ΔελτίοΑστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος το οποίο μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimanet.gr/Myktima/Account/PreLogin με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet. Επίσης γίνονται δεκτά το Απόσπασμα Περιγραφικής Βάσης και το Απόσπασμα Χωρικής Βάσης τα οποία εκδίδονται ατελώς μέσω της ίδιας σελίδας.
 3. Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου: 28-5-2014,επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν:
 • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής τους, καθώς και
 • Συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014), συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 1. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησίαδεν έχει δηλωθεί ή δεν εμφανίζεται στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, τότε πρέπει να προσκομιστούνσυμβόλαια ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά (μεταγραφής,ιδιοκτησίας,βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων), καθώς και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη,από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωσηπου ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου (28-5-2014), επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν τα συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014) συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία κτιρίων:
 • Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, πρέπει να προσκομιστεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας.
 • Περαιώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, κλπ.

Τρόποι υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας:

1. Υποβολή στα σημεία συλλογής με φυσική παρουσία

Ο ιδιοκτήτης καταθέτει την δήλωση ιδιοκτησίας με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία αυτοπροσώπως και πρέπει να φέρει Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του και κατόπιν να υπογράψει τη δήλωση.

Στην περίπτωση που η δήλωση δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

2. Υποβολή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή

Η δήλωση ιδιοκτησίας  θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως  γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

3. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η δήλωση ιδιοκτησίας καθώς και όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυποpdf) στα emails των Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει η ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας μέσω της υπηρεσίας gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

4. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνονται -ελέγχονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυποpdf) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet.

Για πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με τον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Μαραθώνος κ. Μακρή Δημήτριο (τηλ. 6977260738 και 22943 20571) και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Ρηγάκη Δανάη και Λάντα  Μαριάννα (τηλ. 22943 21058) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 14:30.  Σε περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία του χάρτη από τις ιστοσελίδες των Δήμων, μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της υπηρεσίας στα αντίστοιχα Δημοτικά Καταστήματα, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για την ιδιοκτησία όλες τις επιπτώσεις της παρ. 25 του άρθ. 42, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α), ήτοι:

 1. είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη εφόσον πραγματοποιηθεί,
 2. δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο,
 3. στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης ΡΣΕ το ακίνητο θα φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη,
 4. μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης που δεν υπέβαλλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στη σύνταξη διορθωτικής πράξης με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου.
Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •