Εκκίνηση της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο εκπόνησης ρυμοτομικού σχεδίου

websupport Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες 25 Σχόλια

Εκκίνηση της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο  εκπόνησης ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης σε τμήματα των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικέρμιου

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή “Μάτι” Αττικής («περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης» – τμήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας Πικερμίου), στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

(Επισημαίνεται ότι  χάρτης με τα όρια των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης» καθώς και το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίαςβρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των Δήμων: https://marathon.gr και https://www.rafina-pikermi.gr αντίστοιχα). 

Περίοδος υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας: από 23 Μαΐου2022 έως και 23 Ιουνίου 2022.

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπό εκπόνηση μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για την περιοχή “Μάτι” Αττικής (βάσει της σύμβασης με αρ. πρωτ. 18901/2021).
 2. Το άρθρο 158 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ  251Α).
 3. Το άρθρο 12 του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ33Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) και όπως ισχύει σήμερα.
 4. Την υπ’ αριθμ. 79881/3445/6-12-1984 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 862/Β/11-12-1984) περί διαδικασίας και τρόπου σύνταξης της πράξης εφαρμογής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των “περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης” και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων: MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» και MΠΕ2 «Μάτι» του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκκινο Λιμανάκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέϊκα» και ΡΠΕ3 «Πευκώνας» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (όπως απεικονίζονται στο χάρτη που αναρτάται στις ιστοσελίδες των Δήμων – https://marathon.gr και https://www.rafina-pikermi.gr),να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφαμε τους παρακάτω τρόπους:

 • μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet για όλες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνος ή
 • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου μετά από ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα (Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα, τηλ: 22943 21058), ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω δ/νση, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dilosirafina@4059.syzefxis.gov.gr
 • για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνα μετά από ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης (Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20571), ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω δ/νση, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: mati@marathon.gr

 εντός της αποκλειστικής περιόδου από 23 Μαΐου 2022 έως και 23 Ιουνίου 2022.

Καθένας ιδιοκτήτης μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτείται να υποβάλει σε απλά φωτοαντίγραφα:

 1. ΔελτίοΑστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος το οποίο μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimanet.gr/Myktima/Account/PreLogin με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet. Επίσης γίνονται δεκτά το Απόσπασμα Περιγραφικής Βάσης και το Απόσπασμα Χωρικής Βάσης τα οποία εκδίδονται ατελώς μέσω της ίδιας σελίδας.
 3. Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου: 28-5-2014,επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν:
 • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής τους, καθώς και
 • Συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014), συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 1. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησίαδεν έχει δηλωθεί ή δεν εμφανίζεται στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, τότε πρέπει να προσκομιστούνσυμβόλαια ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά (μεταγραφής,ιδιοκτησίας,βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων), καθώς και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη,από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωσηπου ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου (28-5-2014), επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν τα συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014) συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.
 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία κτιρίων:
 • Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, πρέπει να προσκομιστεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας.
 • Περαιώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, κλπ.

Τρόποι υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας:

1. Υποβολή στα σημεία συλλογής με φυσική παρουσία

Ο ιδιοκτήτης καταθέτει την δήλωση ιδιοκτησίας με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία αυτοπροσώπως και πρέπει να φέρει Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του και κατόπιν να υπογράψει τη δήλωση.

Στην περίπτωση που η δήλωση δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

2. Υποβολή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή

Η δήλωση ιδιοκτησίας  θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως  γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακά βεβαιωμένη μέσω της υπηρεσίας gov.gr

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

3. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η δήλωση ιδιοκτησίας καθώς και όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυποpdf) στα emails των Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει η ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας μέσω της υπηρεσίας gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

4. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνονται -ελέγχονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυποpdf) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet.

Για πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με τον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Μαραθώνος κ. Μακρή Δημήτριο (τηλ. 6977260738 και 22943 20571) και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Ρηγάκη Δανάη και Λάντα  Μαριάννα (τηλ. 22943 21058) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 14:30.  Σε περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία του χάρτη από τις ιστοσελίδες των Δήμων, μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της υπηρεσίας στα αντίστοιχα Δημοτικά Καταστήματα, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για την ιδιοκτησία όλες τις επιπτώσεις της παρ. 25 του άρθ. 42, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α), ήτοι:

 1. είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη εφόσον πραγματοποιηθεί,
 2. δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο,
 3. στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης ΡΣΕ το ακίνητο θα φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη,
 4. μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης που δεν υπέβαλλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στη σύνταξη διορθωτικής πράξης με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου.
Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχόλια 25

 1. Δίνετε πολύ μικρό διάστημα – έναν μήνα μόνο! Για περιοχή με εξοχικά, πολλά από τα οποία ανήκουν σε κατοίκους εξωτερικού, χωρίς να στείλετε επιστολές σε όλους τους κατοίκους, με πολλά σπίτια ακατοίκητα λόγω φωτιάς, να ζητάτε ένα σωρό χαρτιά και ταυτόχρονα αν χάσει κανείς την καταληκτική ημερομηνία να έχει και οικονομική επιβάρυνση; Είναι σαν να το κάνετε επίτηδες για να μαξέψετε τα πρόστιμα. Δεν το χωράει ο νους μου πόσο κυνικοί είστε!

 2. Καλησπέρα σας, στην ενότητα Επικείμενα Στοιχεία Οικοπέδου πληκτρολογώ τα στοιχεία του κτίσματος που υπάρχει στο οικόπεδο και μου αντιστοιχεί – η ιδιοκτησία είναι διαμέρισμα σε πολυκατοικία – και δεν το εμφανίζει ως αποθηκευμένο. Παρακαλώ διευκρινίστε τη διαδικασία εισαγωγής της εγγραφής που αφορά το κτίσμα.

 3. Καλησπέρα σας

  Ειχα αγοράσει σπίτι στο ΜΑΤΙ το 2017.
  Με τη Δηλωση ιδιοκτησίας που ζητάτε σήμερα, ξαφνικά διαπιστώνω ότι πρέπει να προσκομήσω όχι μόνο το δικό μου Συμβόλαιο και Πιστοποιητικό μεταγραφής αλλά και του προηγούμενου ιδιοκτήτη!!!! γιατί ο χρόνος ελέγχου μου είπαν (και γραφεται και στη ανακοινωση) είναι από τις 28/05/2014.
  Το ερώτημα που έχω είναι: είστε σοβαρή??? Τι δουλειά έχω εγω… και που να τα βρω τα συμβολαια και τα πιστοποιητικά του προηγούμενου ιδιοκτητη. Τι δουλειά έχω εγώ να ασχοληθώ και να χάσω το χρόνο μου για κάτι που δεν αφορά εμένα!!
  Είστε απαράδεκτοι. Ταλαιπωρήτε το κόσμο χωρις κανένα λόγο επειδή είστε ανίκανοι να κάνετε τη δουλειά σας!!!
  Να ψαξετε εσείς και να βρείτε το προηγούμενο ιδιοκτήτη και να βρείτε ότι ζητάτε. Στοιχεία των προηγούμενων ιδιοκτητών γράφονται στο Συμβόλαιο που θα σας προσκομίσω.
  Ο κόσμος που εργάζεται και μάλιστα στο ιδιωτικό τομέα δεν είναι αργόσχολος για να κάνει αυτό που υποχρεούστε να κανετε εσείς!
  Δεν ντρέπεστε λίγο! 2022 και ακόμα το μυαλό σας είναι να βρίσκεται τρόπους να ταλαιπωρήτε τους πολίτες!!
  Να καταργηθεί άμεσα το σημείο “Συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014), συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους”

 4. Καλησπέρα σας.
  Θέλω και εγώ να συμφωνήσω για την απαράδεκτη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων , σε ότι αφορά την ενημέρωση και την καταληκτική ημερομηνία! Είναι υποχρέωσή σας να στείλετε επιστολές και όχι να μαθαίνουμε από τις ειδήσεις ότι πρέπει να σπεύσουμε να δηλώσουμε το ακίνητό μας και μάλιστα εντός τόσο μικρού χρονικού διαστήματος! Σε μια τόσο πολύπαθη περιοχή θα έπρεπε με ευλάβεια να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες και όχι αυτό να γίνεται με τρόπο σχεδόν αφανή, που δηλώνει τουλάχιστον ασέβεια στους ιδιοκτήτες……

 5. Να στειλετε επιστολες σε οσους πρεπει να κανουν την διαδικασια . Πρεπει να σας πω οτι τα τελευταια 12- 14 χρονια δεν κανουμε αλλη δουλεια παρα στελνουμε χαρτια στο Δημο Νεας Μακρης – Μαραθωνα για να δηλωσουμε την ιδιοκτησια μας! Ξεχωρα στο κτηματολογιο και στο Υποθηκοφυλακειο και στο Υπουργειο Περιβαλλοντος κλπ κλπ . Καποια στιγμη πρεπει να αντλησετε αυτα τα στοιχεια ηλεκτρονικα !! Και αν εχετε κενα τοτε να ζητησετε νεα στοιχεια ! Ειναι κοροιδια πλεον .

 6. Τους δρόμους και τα πεζοδρόμια που φτιάχνονται τώρα, ποια εταιρεία τα έχει αναλάβει?
  Γιατί ΑΝ υπήρχε σχεδιασμός, αυτό δεν θα γινόταν.
  Τα έργα που εκτελούνται τώρα θα πάνε στράφι ,οπότε σπαταλαται δημόσιο χρήμα φορολογουμενων.
  Να αποδοθούν ευθύνες

 7. Επίτηδες δόθηκε μικρή χρονική διάρκεια, για να να μην παραπονέθουμε για τα έργα που γίνονται τώρα και θα καταστραφουν μετά.
  Να αναζητηθεί η σύμβαση με την εταιρεία που τα ανέλαβε και γιατί, ενώ σχεδιάζεται ρυμοτομικό σχέδιο, που σημαίνει ότι όλα θα καταστραφουν.

 8. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσει παράταση ο αρμόδιος φορέας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν θα προλάβουμε. Δεν είναι ίδιες όλες οι περιπτώσεις, δεν το καταλαβαίνετε αυτό;;;

 9. Εμείς το μάθαμε τυχαία την περασμένη εβδομάδα απο μια γειτόνισσα.
  Πήγα να κάνω την ηλεκτρονική δήλωση (χαραμίζοντας 3 μέρες) σε μια πλατφόρμα που δεν δουλεύει.
  Δουλεύω απο το πρωί έως το βράδυ και θα πρέπει να πάρω άδεια απο τη δουλειά μου (σε περίοδο αδειών)
  για να καταθέσω όλη αυτή τη χαρτούρα που ζητάτε.
  Και σιγά μην προλάβω μέχρι την ερχόμενη πέμπτη.
  Δεν περίμενα βέβαια κάτι παραπάνω απο ενα διαλυμένο κράτος
  Ας περιμένουμε τώρα όλοι μαζί την “ανάπτυξη” 🙁

 10. Χρειάζεται να δοθεί παράταση, υπάρχουν πολλές υποπεριπτωσεις ιδιοκτητών, που χρειάζονται χρόνο για να διευκρινιστουν!

 11. Αγαπητοί Συμπολίτες
  Ξαναγράφω γιατί από τις 30 Μαίου όπου έγραψα εδώ το πρώτο μυνημα, έστειλα στο mati@marathon.gr τρείς φορές email θέτωντας ΕΝΑ μόνο κρίσιμο ερώτημα για τη διαδικασία. Δεν μου απάντησαν ποτέ.
  Το ερώτημα ήταν απλό και ξεκάθαρο…. όπως θα έπρεπε να ήταν και η απάντηση.

  Δυστηχώς αρκετοί Δημόσιοι Υπάλληλοι εργάζονται με τη λογική του απλού κλητήρα αλλά από την άλλη θέλουν να πληρώνονται σαν να έχουν θέση ευθύνης.
  Να ενημερώσω λοιπόν τους ‘σκληρά’ εργαζόμενους του Δήμου Μαραθώνα όπου ασχολούνται με το θέμα ΜΑΤΙ, ότι βρήκα απάντηση και λύση στο ερώτημά μου. Μπορεί να έχασα αρκετές ώρες από το πολύτιμο χρόνο μου αλλά τα κατάφερα. Φυσικά εσείς ενδεχομένως δεν θα χαίρεστε που βρέθηκε λύση και επίσης θα χαίρεστε όπου καταφέρατε να ταλαιπωρήσετε έναν ακόμα συμπολίτη σας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά!
  Εις το επανιδείν!

 12. Εμεις αγορασαμε το διαμερισμα στο Ματι το2017 .Οι Προηγουμενοι το χαν στην ιδιοκτησια τους απο 2016 εως 2017 και πριν το 2014 εως 2016 αλλοι ιδιοκτητες .Θα πρεπει να ξερω ποιοι ηταν ,αν ζουνε που μενουν και την ταυτοτητα τους .Τι γινετε αν εχουν πεθανει ,μαλλον θα παω σε μεντιουμ

  1. Αγαπητε…Welcome to the club!
   Εαν περιμενεις να σου λυσουν το προβλημα οι Δημοσιοι Υπαλληλοι του Δημου ατυχησες. Εμενα με αγνοησαν. Σε συμβουλευω να τους στειλεις γραπτα τα ερωτηματα σου για να εχεις κατι στα χερια σου.

 13. Ενημερώθηκα από δικηγόρο, ότι η προθεσμία και η “απειλή” προστίμου είναι καταχρηστική και παράνομη.

  Αν δεν σταλεί στον καθε πολίτη μέσω του Taxis μήνυμα, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να κάνει την δήλωση.

  Επίσης μίλησα με άτομα στο Δήμο και είπαν ότι θα υπάρξει παράταση.

  1. Μίλησα με τον κ. Μακρή χτες και μου επιβεβαίωσε ότι δόθηκε παράταση μέχρι και την 1η Ιουλίου.

 14. Post
  Author

  Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων εντός των περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης. Για περισσότερες πληροφορίες: https://marathon.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-1%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *