Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Εκτελεστική Επιτροπή | Απολογισμός χειμερινής περιόδου 2018 – 2019

administrator Εκτελεστική Επιτροπή

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη.

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Ψηνάκης Ηλίας Πρόεδρος
2 Ζαγάρης Ιωάννης Τακτικό μέλος
3 Θανασιάς Βάιος Τακτικό μέλος
4 Κοροβέσης Γεώργιος Τακτικό μέλος
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος
6 Νησιώτης Γεώργιος Τακτικό μέλος

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κα Πηνελόπη Μικελοπούλου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

Θέμα 4ο: Απολογισμός χειμερινής περιόδου 2018 – 2019.

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ηλίας Ψηνάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δικτύων και Καθημερινότητας κ. Βάιο Θανασιά, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, εξέθεσε τον απολογισμό των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 ως κατωτέρω:

H Πολιτική Προστασία έχει ως σκοπό την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές  και  τεχνολογικές   και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτού του  σκοπού έγιναν  ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των   καταστροφών  όπως  φυσικές καταστροφές  εξαιτίας  της  κλιματικής αλλαγής, η οποία οδήγησε σε πλημμύρες και πυρκαγιές.  Μετεωρολογικές  καταστροφές  με ισχυρές βροχοπτώσεις και θύελλες. Υδρολογικές  που οδήγησαν σε πλημμύρες και πολύ  μικρής έκτασης κατολισθήσεις, Κλιματολογικές με  Κύματα ψύχους .

Για  το  σκοπό  αυτό  η  Υπηρεσία  Πολιτικής Προστασίας   που ανήκει στο τμήμα Περιβάλλοντος  Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης  Πρασίνου  λειτουργούσε  κατά τις ημέρες   που υπήρχε   ειδοποίηση  από  την  ΓΓΠΠ   και  το  Λιμενικό  σε 24ωρη βάση.

Σκοπό της έχει  να  συντονίζει  το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα όλου του προσωπικού που εμπλέκεται στις δράσεις  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση  κάθε μορφής καταστροφής  εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στο  Σταθμό  Μεταφόρτωσης   υπάρχουν τα οχήματα  και  τα μηχανήματα και ειδικευμένο προσωπικό οι οποίοι σε 24ωρη βάση έχουν ανοικτά τα τηλέφωνά τους και όποτε τους  ζητήθηκε  έσπευσαν  άμεσα να  δώσουν  την βοήθεια που τους ζητήθηκε.

Αντιμετωπίσαμε Πλημμύρες,  Θυελλώδεις  ανέμους, Χιονόπτωση, Παγετό,  πολύ  Δριμύ Ψύχος, Χαλαζόπτωση, ομίχλη, πολύ μικρής έκτασης κατολισθητικά φαινόμενα,  και μεταφορά άστεγου  σε  ασφαλές  περιβάλλον.

Φροντίσαμε  να υπάρχουν στην διάθεση των πολιτών  θερμαινόμενοι χώροι.

Αναρτήσαμε  οδηγίες  αυτοπροστασίας για τους πολίτες  στο site  του Δήμου.

Συνεργαστήκαμε  απόλυτα  επιτυχημένα  με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς  κατά την διάρκεια  των  έντονων καιρικών  φαινομένων   Πυροσβεστική, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό.  Διαθέσαμε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό σύμφωνα με τις οδηγίες του επιχειρησιακά υπεύθυνου κάθε φορά, ανάλογα με τα συμβάντα.

Άριστη  συνεργασία  υπήρξε και με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας  της  Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής .

Δασικές  Πυρκαγιές  Περιοχή  Βαρνάβα  Δήμου  Μαραθώνα .

Σεισμοί : Ενημερωθήκαμε  από το site  του Γεωδυναμικού  Ινστιτούτου Αθηνών για πολύ μικρές σεισμικές δονήσεις  που έγιναν αντιληπτές   στην  περιοχή του Δήμου μας χωρίς κανένα σοβαρό συμβάν.]

Πλημμύρες :  Διακόπηκε  η  κυκλοφορία  των οχημάτων  σε οδούς που εντοπίστηκε με την βοήθεια  της  ΕΛ.ΑΣ , αλλά  και  συνεργείων  του Δήμου μας. {Πχ  παραλιακές   οδούς   στην Παραλία Μαραθώνα  και στην  Νέα  Μάκρη}.

Χιονοπτώσεις: Αντιμετωπίστηκαν  με  μηχανήματα  του  Δήμου   συμβάντα  στον  Δήμο Μαραθώνα,  στο  Γραμματικό   και  στον  Βαρνάβα.  Κατά τις  ημέρες  που υπήρξε  έντονη χιονόπτωση  η  Περιφέρεια  Αττικής   είχε  διαθέσει  μηχανήματα   που φρόντιζαν να μένουν ανοικτοί  οι δρόμοι  και  γενικά    όπου  υπήρχε  πρόβλημα, υπήρξε  άμεση  ανταπόκριση.

 

Έγιναν  δύο  πολύ   επιτυχημένες  ασκήσεις   για  σεισμό  σε  δύο  σχολεία  της  περιοχής σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Ελληνική Αστυνομία .

Η πρώτη  έγινε  στο  Ειδικό Σχολείο  ΕΕΕΚ Παμμακάριστου και η  άλλη στο 2ο Νηπιαγωγείο Νέας  Μάκρης.

Μετά από ειδοποίηση κατοίκου του Δήμου μας εντοπίστηκε  άστεγος σε στάση λεωφορείου, νύχτα  που η θερμοκρασία  ήταν 3 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ειδοποιήθηκε Ασθενοφόρο, η Αστυνομία και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ο Αντιδήμαρχος Δικτύων & Καθημερινότητας τον μετέφερε σε θερμαινόμενο χώρο στην Ε’ Κατασκήνωση, όπου έμεινε για 2 ημέρες  που η θερμοκρασία ήταν κάτω από το μηδέν. Την Τρίτη ημέρα έφυγε με δική του βούληση διότι κατά τύχη βρέθηκε εκείνο το βράδυ  σε στάση του ΚΤΕΛ σε περιοχή του Δήμου  μας. {Βουτζάς}

Με  επιτυχία  αντιμετωπίστηκαν όλα τα συμβάντα  κατά την Χειμερινή Περίοδο και αυτό οφείλεται στην άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου  μας και στην πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε μεταξύ των εμπλεκομένων  φορέων με την Πολιτική Προστασία: Περιφέρεια, Πυροσβεστική, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό, ΕΚΑΒ.

Κατόπιν αυτών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του απολογισμού χειμερινής περιόδου 2018 – 2019, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή εκλήθη να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τη σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Δικτύων και Καθημερινότητας του Δήμου Μαραθώνος,

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του απολογισμού χειμερινής περιόδου 2018 – 2019 του Δήμου Μαραθώνος ως ανωτέρω.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2019.

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής      

 

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •