Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης

Εμποροπανήγυρη στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ 4 και 5 Μαϊου 2018

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλουν αίτηση για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, η οποία διοργανώνεται στις 4 και 5 Μαϊου 2018, σε χώρο πλησίον της Ιεράς Μονής.
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη «Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας» από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί καθορισμού θέσεων υπαιθρίου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης» για την εμποροπανήγυρη Αγ. Εφραίμ προβλέπονται συνολικά πενήντα (50) θέσεις.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθ. 38 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», οι προβλεπόμενες θέσεις κατανέμονται, ως εξής:
α) Τριάντα πέντε (35) θέσεις σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και «Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας» από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.
β) Δέκα (10) θέσεις σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.
γ) Πέντε (5) θέσεις σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.
Το τέλος χρήσεως κοινόχρηστου χώρου είναι είκοσι (20) €/μέτρο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Ζαγάρης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •