Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εμποροπανηγύρεις Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Δελτία τύπου

Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το 2019, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω εμποροπανηγύρεις επιθυμούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

1) Αγίου Παντελεήμονος : 26 & 27 Ιουλίου (250 θέσεις).

2) Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου  : 28 & 29 Αυγούστου (300 θέσεις).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου των Δημοτικών Καταστημάτων Μαραθώνα ή Ν. Μάκρης,  από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του δήμου μέχρι και 8 ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εμποροπανήγυρης.

Στην αίτηση να σημειώσετε τα πανηγύρια στα οποία θα συμμετάσχετε.

Το πλάτος των θέσεων είναι τέσσερα (4) μ., με δυνατότητα να είναι μικρότερο σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τυχόν περιορισμούς κάποιων σημείων.

Οι διατιθέμενες θέσεις αποτυπώνονται σε σκαρίφημα της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου για να είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Οι διατιθέμενες προς παραχώρηση θέσεις διατίθενται ως είναι.

ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ  :

Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, ασημικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού), Βιβλία, άνθη – φυτά, λουκουμάδες και ζαχαρώδη προϊόντα, μικροεργαλεία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης –υαλικά, καλλυντικά, ξηροί καρποί, μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας, ηλεκτρονικά, είδη Pet Shop, λευκά είδη – είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, είδη ένδυσης – υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης κ.λ.π., παιδικά παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά Γλυκά ζαχαρώδη, καλαμπόκια ψητά & ποπ κορν, ψυχαγωγικά παίγνια, μαλλί γριάς και λουκουμάδες, τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητές καντίνες, παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-λουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου, ανάλογα με την περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά :

α) Οι κάτοχοι άδειας υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου : άδεια υπαίθριου εμπορίου, απόδειξη ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

β) Οι κάτοχοι «Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας» από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους , τη σχετική βεβαίωση.

γ) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

δ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση.

ε) Άδεια διαμονής σε ισχύ κατά περίπτωση

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθ. 38 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», οι προβλεπόμενες θέσεις κατανέμονται, ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και «Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας» από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

β) σε ποσοστό 20%,  σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.

γ) σε ποσοστό 10%, σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, συνοδευόμενες απαραιτήτως από όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώ-πως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να υπο-βάλει την γραπτή εξουσιοδότηση με θεωρημένη την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, καθώς επίσης και αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εκτός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος,  θα απορρίπτονται.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2294320923, αρμόδιος υπάλληλος  Βαρδίδης Λάμπρος.

Το τέλος χρήσεως κοινόχρηστου χώρου είναι είκοσι (20) €/μέτρο.

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος Μπαϊρακτάρης


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •