πένθος

Ενέργειες σε ένδειξη πένθους για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου

Αριθμός Απόφασης: 641/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/Α/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018 ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β).
 4. Την φονική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Δήμου μας την 23η Ιουλίου 2018
 5. Τις υπ αριθ πρωτ 146513/24-07-2018, 388/24-01-2019 & 4951/10-07-2019 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμο μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι την 24η/01/2020
 6. Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την 23η Ιουλίου 2019 οι ελληνικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα δημόσια κτίρια που βρίσκονται στο Δήμο Μαραθώνος, σε ένδειξη πένθους για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς  που έπληξε την περιοχή του Δήμου μας την 23η /07/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •