Ενημέρωση για την ποιότητα του νερού της Δ.Ε. Γραμματικού

websupport Δελτία τύπου, Υπηρεσία Ύδρευσης

Κατόπιν αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί δυσάρεστης οσμής και ακαταλληλότητας του νερού στη δημοτική ενότητα Γραμματικού, προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνουμε αρμοδίως τους συμπολίτες μας ως εξής:

Στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος διεξάγονται τακτικές δειγματοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό εργαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία (ΚΥΑ αρ. πρωτ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β’/19-09-2017) με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» και εγκύκλιος Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27-02-2018 του Υπουργείου Υγείας «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»). Τα αποτελέσματα είναι πάντοτε εντός των προβλεπόμενων ορίων και δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα. Στις δειγματοληψίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που υδρεύονται από γεωτρήσεις όπως το Γραμματικό. 

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, πριν από ένα και πλέον μήνα, βρέθηκε ένα από τα δείγματα εκτός των προβλεπόμενων ορίων μικροβιολογικής ανάλυσης, λόγω υποχλωρίωσης. Άμεσα έγινε έλεγχος των χλωριωτήρων και ελήφθησαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Ακολούθησαν νέες μετρήσεις που απέδειξαν την ασφάλεια του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η δημοτική μας αρχή, από την αρχή της θητείας της έχει προγραμματίσει και υλοποιεί έργα ώστε όλες οι περιοχές του Δήμου Μαραθώνος να υδροδοτούνται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Για το Γραμματικό, έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου που θα συνδέσει το τοπικό δίκτυο ύδρευσης με την ΕΥΔΑΠ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δίμηνο του 2023 και να ολοκληρωθούν εντός εξαμήνου. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΑ-διαβ-αποτελεσματα-χημικησ-αναλυσησ-νερου-εγγραφου_γραμματικο-δεκεμβριοσ-2022-αα

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •