Εντεταλμένοι Σύμβουλοι


.

Placeholder

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.


Placeholder

ΑΔΑΜ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.

Placeholder

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.


Placeholder

ΧΑΙΔΩ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ – ΡΙΖΟΥ


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.