Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 162/2020

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφής στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνος.».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

δ) Την υπ αριθ  608/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ε) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινότητας Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνος

στ) Την υπ αριθ 1021/2019 απόφαση με θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφής στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη συμπλήρωσής της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Συμπληρώνει την υπ αριθ 1021/2019 απόφαση Δημάρχου και Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος κα Αβραμίδη Αγγελική να υπογράφει βεβαιώσεις προς τους δημότες κατοίκους της Κοινότητας Γραμματικού που αφορούν τη μη δυνατότητα μετακίνησης των κατοίκων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιόνι, παγετό κ.λ.π.)

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •