Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 16 Μαρτίου 2017
Αρ. Απόφασης: 440/2017

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δήμου Μαραθώνος

Αποφασίζει

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος να υπογράφει τα διαβιβαστικά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς τις υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Υπουργεία κ.λ.π.) καθώς επίσης και παντός εγγράφου σχετικού με το Δημοτικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις του.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •