Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 138/2020

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική της υπ αριθ 1020/2019 αποφάσεως Δημάρχου με θέμα : Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης , Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

δ) Την υπ αριθ  608/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ε) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινότητας Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος

στ) Την υπ αριθ 1020/2019 απόφαση με θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μακρης, Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη συμπλήρωσής της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Συμπληρώνει την υπ αριθ 1020/2019 απόφαση Δημάρχου και Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος κ. Κων/νο Κουλούκουσα να υπογράφει βεβαιώσεις προς τους δημότες κατοίκους της Κοινότητας Νέας Μάκρης που αφορούν τη μη δυνατότητα μετακίνησης των κατοίκων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιόνι, παγετό κ.λ.π.)

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •