Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1023/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

δ) Την υπ αριθ  608/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ε) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος κ. Ηλία Σπυρίδωνα να υπογράφει διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα του Συμβουλίου της Κοινότητας Βαρνάβα προς διάφορες υπηρεσίες, που θα αφορούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •