Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 113/2020

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική της υπ αριθ 1023/2019 αποφάσεως Δημάρχου με θέμα : Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

δ) Την υπ αριθ  608/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ε) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινότητας Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος

στ) Την υπ αριθ 1023/2019 απόφαση με θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη συμπλήρωσής της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Συμπληρώνει την υπ αριθ 1023/2019 απόφαση Δημάρχου και Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος κ. Ηλία Σπυρίδωνα να υπογράφει βεβαιώσεις προς τους δημότες κατοίκους της Κοινότητας Βαρνάβα που αφορούν τη μη δυνατότητα μετακίνησης των κατοίκων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιόνι, παγετό κ.λ.π.)

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •