Επικαιροποίηση Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου, Πολιτική Προστασία

Το έτος 2022 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από την 1η Έκδοση των Γενικών Σχεδίων επήλθαν διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο ρόλο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων κλπ) έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση των  κατωτέρω αναφερόμενων σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος προχώρησε στην έκδοση των παρακάτω Ειδικών Σχεδίων, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

  • Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» .
  • Ειδικό  Σχέδιο  Δήμου Μαραθώνος  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» .
  • Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2»,

Η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή μιας δομής διοίκησης ή άλλου εμπλεκόμενου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης αναφέρονται στα Ειδικά Σχέδια του Δήμου.

Τα επικαιροποιημένα Ειδικά Σχέδια του Δήμου Μαραθώνος θα αποσταλούν στους φορείς που ορίζονται εκ του Νόμου. (Αποκεντρωμένη, Περιφέρεια, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία κ.α.).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •