Δήμος Μαραθώνος
Οινόης 6, 19007, Μαραθώνας
2294320500
ΑΦΜ: 997606752, ΔΟΥ: Παλλήνης

Γραφείο Δημάρχου 22943 20 526
Γενικός Γραμματέας 22943 20 550
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 22943 20 920
22943 20 919
ΚΕΠ Νέας Μάκρης 22943 20 813
22943 20 814
22943 20 815
Δήλωση βλαβών ύδρευσης και καμένων λαμπτήρων 22943 20 531
Υδραυλικός Μαραθώνα (για ώρες εκτός ωραρίου Δημοτικών υπηρεσιών) 694 16 13 052
Υδραυλικός Nέας Μάκρης (για ώρες εκτός ωραρίου Δημοτικών υπηρεσιών) 694 91 35 875
Ύδρευση – Φωτισμός Μαραθώνα 22943 20 953
22943 20 954
22943 20 928
Φωτισμός Νέας Μάκρης 22943 20 531
22943 20 518
Καθαριότητα 22943 20 933
22943 20 936
Ύδρευση πρασίνου 22943 20 934
Δημοτολόγιο 22943 20 956
22943 20 971
22943 20 924
Ληξιαρχείο 22943 20 926
22943 20 955
Άδειες Καταστημάτων 22943 20 921
22943 20 923
Τμήμα Εσόδων 22943 20 514
22943 20 588
Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων 22943 20 517
Ταμειακή υπηρεσία 22943 20 569
22943 20 512
22943 20 513
Τμήμα Προμηθειών 22943 20 572
22943 20 573
Λογιστήριο 22943 20 536
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 22943 20 569
Νομική Υπηρεσία 22943 20 532
Γραφείο Παιδείας 22943 20 904
22943 20 923
Σχολικές Επιτροπές 22943 20 969
Κοιμητήρια 22943 20 935
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 22943 20 566
22943 20 529
Μισθοδοσία 22943 20 533
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 22943 20 521
22943 20 544
Εξυπηρέτησης πολιτών και διοικητικής υποστήριξης (θέματα τεχνικών υπηρεσιών) 22943 20 522
Πρωτόκολλο Νέας Μάκρης 22943 20 516
22943 20 515
Πρωτόκολλο Μαραθώνα 22943 20 914
22943 20 945
Κατάστημα Βαρνάβα 22943 20 965
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2294 0 94061
Δημοτική Αστυνομία 2294 3 20938
694 79 91 067


[recaptcha size:compact]