Δήμος Μαραθώνος | ΕπικοινωνίαΤηλ. Κέντρο: 22943 20510
Email: info@marathon.gr

Έδρα

Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας
ΑΦΜ: 997606752, ΔΟΥ: ΠαλλήνηςΓια ηλεκτρονικά αιτήματα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο


ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεφωνικός Κατάλογος


Γραφείο Δημάρχου 2294320526
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2294320920
  2294320919
ΚΕΠ Νέας Μάκρης 2294320813
  2294320814
  2294320815
ΚΕΠ Μαραθώνα 2294067000
  2294067026
 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας – ΚΕΠΙΧ 2294095579
Πληροφορίες για ακαθάριστα οικόπεδα – Πολιτική Προστασία 2294061147
 
ΥΔΟΜ Μαραθώνος (Υπηρεσία Δόμησης) 2294061200
Δημοτικό κατάστημα Γραμματικού, Λ.Γραμματικού αρ. 15, ΤΚ19007 2294320959
 
Δήλωση βλαβών καμένων λαμπτήρων (Για όλο το Δήμο) 2294320518
  2294320579
 
Δήλωση βλαβών Ύδρευσης 2294320562
 
Διεύθυνση Καθαριότητας 2294320974
Καθαριότητα 2294320928
  2294320953
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) 2294320538
 
Δημοτολόγιο 2294320956
  2294320971
  2294320924
Ληξιαρχείο 2294320955
  2294320926
 
Άδειες Καταστημάτων 2294320921
  2294320923
 
Ταμειακή υπηρεσία 2294320512
  2294320513
Τμήμα Προμηθειών 2294320572
  2294320585
  2294320540
Λογιστήριο 2294320536
  2294320569
Νομική Υπηρεσία 2294320532
Σχολικές Επιτροπές 2294067773
2294067774
Κοιμητήρια 2294320933
2294320935
Πρωτόκολλο Νέας Μάκρης 2294320516
  2294320515
2294320553
Πρωτόκολλο Μαραθώνα 2294320914
Κατάστημα Βαρνάβα 2294320965
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2294094061
Δημοτική Αστυνομία 2294320938
 
Οικονομικές Υπηρεσίες
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2294320582
Τμήμα Προυπολογισμού & Λογιστηρίου 2294320569
Τμήμα Ταμείου 2294320577
  2294320911
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας (Προϊσταμένη) 2294320514
2294320551
2294320552
Τμήμα Μισθοδοσίας 2294320523
Τεχνικές Υπηρεσίες
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2294320544
Τμήμα Συγκ/κών & Κτιριακών Εργων 2294320541
Τμήμα Ηλεκτρ/κών Έργων & Σηματοδότησης 2294320579
2294320518
Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβ/κών Εργων 2294320562
Τμήμα Σχεδίου Πόλεως 2294320524
Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης 2294320528
Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2294320974
Τμήμα Περιβάλλοντος & Συντήρηση Πρασίνου 2294320916
2294320930
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων 2294320538
Διοικητικές Υπηρεσίες
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2294320583
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 2294320525
  2294320529
  2294320566
  2294320541
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 2294320546
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προσταστίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού 2294094061
Γραφείο Αθλητισμού 2294320534
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2294320972
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 2294320957
Τμήμα Αδειοδ. Ρύθμισης Εμπορ. Δραστηριοτήτων & Τουρισμού 2294320923
2294320921
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 2294320927
   
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Κοινωνική Μέριμνα 2294092244
Κέντρο Κοινότητας 2294092244
Κοινωνικό Παντοπωλείο 2294091455
Κοινωνικό Φαρμακείο 2294099645
Τοπικά Συμβούλια
Τοπικό Συμβούλιο Νέας Μάκρης 2294320517
Τοπικό Συμβούλιο Μαραθώνα 2294320920
Τοπικό Συμβούλιο Βαρνάβα 2294320974
Τοπικό Συμβούλιο Γραμματικού 2294320959
Επιτροπές
Οικονομική Επιτροπή 2294320567
Τουριστική Επιτροπή 2294320957
2294320957
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης 2294067774
Ποιότητας Ζωής 2294320919
Εκτελεστική Επιτροπή 2294320529