Δήμος Μαραθώνος | ΕπικοινωνίαΤηλ. Κέντρο: 22943 20510
Email: info@marathon.gr

Έδρα

Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας
ΑΦΜ: 997606752, ΔΟΥ: ΠαλλήνηςΦόρμα Επικοινωνίας  Τηλεφωνικός Κατάλογος


  Γραφείο Δημάρχου 2294320526
  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2294320920
    2294320919
  ΚΕΠ Νέας Μάκρης 2294320813
    2294320814
    2294320815
  ΚΕΠ Μαραθώνα 2294067000
    2294067026
  Πολιτική Προστασία 2294095579
  2294097543
   
  ΥΔΟΜ Μαραθώνος (Υπηρεσία Δόμησης) 2294061200
  Δημοτικό κατάστημα Γραμματικού, Λ.Γραμματικού αρ. 15, ΤΚ19007 2294320959
   
  Δήλωση βλαβών καμένων λαμπτήρων (Για όλο το Δήμο) 2294320518
    2294320579
   
  Δήλωση βλαβών Ύδρευσης 2294320953
    2294320954
   
  Καθαριότητα 2294320548
  Ύδρευση πρασίνου 2294320934
  Δημοτολόγιο 2294320956
    2294320971
    2294320924
  Ληξιαρχείο 2294320926
    2294320955
  Άδειες Καταστημάτων 2294320921
    2294320923
  Ταμειακή υπηρεσία 2294320569
    2294320512
    2294320513
  Τμήμα Προμηθειών 2294320572
    2294320585
  Λογιστήριο 2294320536
    2294320569
  Νομική Υπηρεσία 2294320532
  Γραφείο Παιδείας 2294320904
  Σχολικές Επιτροπές 2294067773
  2294067774
  Κοιμητήρια 2294320933
  2294320935
  Πρωτόκολλο Νέας Μάκρης 2294320516
    2294320515
  Πρωτόκολλο Μαραθώνα 2294320914
  Κατάστημα Βαρνάβα 2294320965
  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2294094061
  Δημοτική Αστυνομία 2294320938
   
  Οικονομικές Υπηρεσίες
  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2294320582
  Τμήμα Προυπολογισμού & Λογιστηρίου 2294320569
  Τμήμα Ταμείου 2294320512
  Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας 2294320514
  Τμήμα Μισθοδοσίας 2294320523
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2294320579
  Τμήμα Συγκ/κών & Κτιριακών Εργων 2294320541
  Τμήμα Ηλεκτρ/κών Εργων & Σηματοδότησης 2294320518
  Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβ/κών Εργων 2294320954
  Τμήμα Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων 2294320524
  Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης 2294320521
  Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2294320974
  Τμήμα Περιβάλλοντος & Συντήρηση Πρασίνου 2294320916
  2294320930
  Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων 2294320538
  Διοικητικές Υπηρεσίες
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2294320583
  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 2294320525
    2294320529
    2294320566
    2294320541
  Τμήμα Δημ. Κατάστασης & Ληξιαρχείου 2294320924
  Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 2294320546
  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προσταστίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού 2294094061
  Γραφείο Αθλητισμού 2294320534
  Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2294320972
  Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας 2294320957
  Τμήμα Αδειοδ. Ρύθμισης Εμπορ. Δραστηριοτήτων & Τουρισμού 2294320923
  2294320921
  Κοινωνικές Υπηρεσίες
  Κοινωνική Μέριμνα 2294092244
  Κέντρο Κοινότητας 2294092244
  Κοινωνικό Παντοπωλείο 2294091455
  Κοινωνικό Φαρμακείο 2294099645
  Τοπικά Συμβούλια
  Τοπικό Συμβούλιο Νέας Μάκρης 2294320517
  Τοπικό Συμβούλιο Μαραθώνα 2294320920
  Τοπικό Συμβούλιο Βαρνάβα 2294320974
  Τοπικό Συμβούλιο Γραμματικού 2294320959
  Επιτροπές
  Οικονομική Επιτροπή 2294320567
  Τουριστική Επιτροπή 2294320957
  2294320957
  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης 2294067774
  Ποιότητας Ζωής 2294320919
  Εκτελεστική Επιτροπή 2294320529