Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 5η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την από 11-03-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την 03/04/2020 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1o: «Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων (Απόφαση 238/2019 ΔΣ )

ΘΕΜΑ 2o: «Περί προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πλησίον καταστήματος, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2020» (ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ -17/20 , Μιαούλη 8 Ζούμπερι )

ΘΕΜΑ 3ο: «Περί προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πλησίον καταστήματος, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2020» (ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ -14/20, Λ. Ποσειδώνος 26)

ΘΕΜΑ 4ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2020» (ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ -11/20, Λ. Ποσειδώνος απέναντι από τη Σέσουλα ).

ΘΕΜΑ 5ο: «Περί λήψης απόφασης για διάνοιξη της Λ. Μαραθώνος στο ύψος της Ν. Πλαστήρα» (ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ -12/20 , κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)

ΘΕΜΑ 6ο: «Περί λήψης απόφασης για ανάπλαση της παραλίας στο Μεγάλο και Μικρό Σέσι της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού». (Γραμματικό -6/20)

ΘΕΜΑ 7ο: «Περί λήψης απόφασης για ανάπλαση του γηπέδου μπάσκετ της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού ». (Γραμματικό -7/20 )

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί λήψης απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις καταγραφής ταφικών μνημείων Δήμου Μαραθώνος”. (Βαρνάβας – 7/20 )

ΘΕΜΑ 9ο: « Περί λήψης απόφασης σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου(6/20)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •