Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 6η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020, την  Δευτέρα  01/06/ 2020  και ώρα 10.00π.μ. ύστερα από την  29/05/2020  Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ.Στέργιου Τσίρκα,για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1Ο:«Περί λήψης απόφασης για καθορισμό χώρου-θέσεων, για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού με πλειοδοτικό διαγωνισμό ετών 2020-2021-2022 ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •