Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 10η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020, την Δευτέρα 13 /07/ 2020 και ώρα 12.00μ.μ. ύστερα από την 13/07/2020 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Στέργιου Τσίρκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: 

ΘΕΜΑ 1Ο:«Περί τροποποίησης της με αριθμό 25/2020 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης για τη διοργάνωση Πενταήμερου ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ανάδειξης Τοπικών Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων, από επαγγελματίες παραγωγούς του Δήμου Μαραθώνος». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •