Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση έτους 2020

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην  14η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς  σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-  ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,    την  Τρίτη   01/12 /2020  και ώρα  12.00μ.μ. ύστερα από την   27 /11/2020  Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης  των  παρακάτω θεμάτων:

 1. Περί λήψης απόφασης, για ονομασία και μετονομασία οδών . (Αποφάσεις Συμβουλίου Κοινότητας  Νέας Μάκρης 31 και 33-20 )  (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Γραμματικού 30-2020)
 2. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση  για μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων.  (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης  34-20)
 3. Περί λήψης απόφασης για  ονομασία αθλητικού χώρου. (Γήπεδο Μπάσκετ «ΣΠΥΡΟΣ  ΙΩΝΑΣ» στο Νέο Βουτζά. (Εξωραϊστικός  Σύλλογος Ν. Βουτζά έγγραφο 14408/18.08.2020)
 4. Περί τροποποίησης κανονισμού καθαριότητας.
 5. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων τοποθέτησης μέσων προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με το από 08.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας.( Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Μαραθώνα  26-20)
 6. Περί αιτήματος ένστασης μετατόπισης περιπτέρου με την υπ΄αριθμ 1496/2020 αίτηση.  (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Μαραθώνα 22-20)
 7. Περί λήψης απόφασης για ονοματοδοσία οδού. ( Απόφαση Συμβουλίου  Κοινότητας Μαραθώνα 29-20)
 8. Περί λήψης απόφασης για δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου σε όλους τους δωρητές της έκτασης για την δημιουργία του κοιμητηρίου Καλετζίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 22 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα  35-20)
 9. Περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε κατάστημα (Εστιατόριο) που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος 285 στο Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος.(Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Μαραθώνα  32-20)
 10. Περί  λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων τοποθέτησης  μέσων προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με το από 08-09-2020  έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου μας. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Βαρνάβα   27-2020)
 11. Περί λήψης απόφασης για  προτάσεις και ενέργειες σχετικά με την αρ.46372/2793/17.10.2018  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αεπο) του έργου  ‘Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμών Καλάμου και Αγ. Αποστόλων στην θέση ‘Ράχη Αγκώνα’ του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Βαρνάβα  32-2020)

Περί  λήψης απόφασης  για τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας και διαγράμμιση από την οδό Ευρίπου έως την παραλία Βαρνάβα καθώς και από την παραλία Βαρνάβα έως την παραλία Αγ. Αποστόλων. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Βαρνάβα  24-2020)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •