Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση έτους 2021

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π– ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 11.00 π.μ. ύστερα από την 08 /02/2021 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Περί λήψης απόφασης για επικαιροποιήση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μαραθώνος. (Εισηγητής κ. Ν. Καραγιάννης)
 2. Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2021 (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης 46-20)
 3. Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2021 εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης 47-20)
 4. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2021 (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης 48-20)
 5. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο και την διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών επί οδών και ακίνητης περιουσίας Κοινότητας Μαραθώνα (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 36-20)
 6. Περί λήψης απόφασης για προσδιορισμό θέσεων για την χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2021. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 39-20)
 7. Περί λήψης απόφασης για προσδιορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2021.(Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 40-20 και Απόφαση 2-21)
 8. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2021 εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 41-20)
 9. Περί λήψης απόφασης για ενέργειες που αφορούν την επέκταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τον οικισμό Μαραθώνα έως τον οικισμό Άνω Σούλι επί της Λεωφόρου Γραμματικού. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 42-20)
 10. Περί λήψης απόφασης για Τοποθέτηση Διαφημιστικών Πινακίδων . (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού 33 -20)
 11. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2021. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού 42-20)
 12. Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2021 εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Γραμματικού του Δήμου. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού 43-20)
 13. Περί προσδιορισμού θέσεων για την χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα. (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού 44-20)
 14. Περί λήψης απόφασης για κατεδάφιση του αντλιοστασίου στην θέση “Ρέπε” της Κοινότητάς μας (το οποίο είναι ανενεργό) (Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα 35 -20)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •