Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση έτους 2021

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 11.00 π.μ. ύστερα από την 27/05 /2021 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Εισήγηση προς έγκριση από το Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως για τη διάνοιξη της οδού Καλαφάτη στην 5η ΠΕ στο Ο.Τ. Γ683.
  2. Περί λήψης απόφασης για Πεζοδρόμηση στην Κεντρική Πλατεία Γραμματικού μετά και των νέων ρυθμίσεων λόγω covid-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •