Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2021

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 8η Έκτακτη Κατεπείγουσα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες) Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 9.00 π.μ. ύστερα από την 21/07 /2021 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα “Διοργάνωση 2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ανάδειξης Τοπικών Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων, από επαγγελματίες παραγωγούς του Δήμου Μαραθώνος”, με αρ.ΦΕΑ:545686 /15.06.2021 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Απόφαση 21-2021 Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα)
  2. Περί λήψης απόφασης για την διοργάνωση του 3ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος αυτοκινήτων Drift (Εισήγηση από Γραφείο Αθλητισμού)
  3. Δελτίο τύπου από PORSCHE CLUB GREECE (Εισήγηση από Γραφείο Αθλητισμού)
  4. Περί λήψης απόφασης, αιτήματος του κ. Μενάγια Εμμανουήλ με την υπ’ αριθμ. 11709/15-07- 20 ζητείται η διατήρηση της κατασκευής η οποία κατασκευάστηκε από τον ίδιο (ιδιώτης) σε κοινόχρηστο χώρο. (Εισήγηση από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αίτηση, Απάντηση από Σύλλογο ΄ΘΕΜΙΣ΄ Οικισμού Δικαστών Εισαγγελέων ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •