Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση έτους 2021

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. ύστερα από την 20/10 /2021 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί παραχώρησης πολυχώρου «Αποθήκη» ως έδρα του συλλόγου Κάτω Σουλίου. (Έγγραφο από Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μιλτιάδης Κάτω Σουλίου).
  2. Περί διοργάνωσης 2ου Santa Fun Run στη Νέα Μάκρη. (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Παπαϊωάννου Δημήτριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •