Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση έτους 2021

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. ύστερα από την 11/11 /2021 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Στέργιου Τσίρκα, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί εξέτασης αιτήματος σύστασης χώρων αποκλειστικής χρήσης. Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ. 74/09-11-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του εντεταλμένου Δημοτικού συμβούλου κ. Μακρή Δημητρίου.
  2. Περί σφράγισης καταστήματος (ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ) και επιβολής προστίμου στον ιδιοκτήτη του κ. Κολοβό Κωνσταντίνο του Ιωάννη, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, Οικοδομικό Τετράγωνο 640 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •