Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Τρίτη 08/02/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την Πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Δημήτριου Παπαϊωάννου,για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Πολιτιστική Αθλητική Συνάντηση Αναψυχής (δρόμου Ραμνούς Γραμματικό).Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού 1-2022.
  2. Περί διοργάνωσης του « 28ου Ατικκού Ράλλυ» στις 19 Φεβρουαρίου 2022 στο Γραμματικό.
  3. Περί εγγραφής του Δήμου Μαραθώνος στην «Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δένδρων» του UNAI ΗubSDG7 (ΠΡΩΗΝ 75UN-75TREESUNAISDG7) και στην Διεθνή Κοινότητα (UNAIΗubSDG7 (ΠΡΩΗΝ 75UN-75TREESUNAISDG7) και στην Διεθνή Κοινότητα (UNAISDG7-Community) της πρωτοβουλίας και υπογραφής σχετικού Μνημονίου στηνΕλληνική και στην Αγγλική Γλώσσα.
  4. Αποδοχή δωρεάς 100 ελαιόδεντρων από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και αποδοχή δωρεάς δένδρων ελληνικής γης : Καστανιές, Καρυδιές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •