Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Δευτέρα 28 /02 /2022 και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την Πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Δημήτριου Παπαϊωάννου,για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 1. Περί λήψης απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας Αθλητικών χώρων και Εγκαταστάσεων Δήμου Μαραθώνος Αττικής 2021.
 2. Περί παραχώρησης Αιγίδας διασυλλογικών αγώνων ιστιοπλοΐας Ν. Ευβοικού «ΑΙΓΕΥΣ 2022». Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Δ. Παπαϊωάννου.
 3. Περί παραχώρησης ποδοσφαιρικού γηπέδου Αγίας Μαρίνας Ν. Μάκρης για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Δ. Παπαϊωάννου.
 4. Αιγίδα 3ου Ποδηλατικού γύρου (ΚΕΔΜΑ)
 5. Χωροθέτηση φύτευσης 300 δένδρων σε δημοτικούς χώρους 200 ελαιόδεντρων και 100 δένδρων της ελληνικής γης από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Βασίλειος Τσακιργιάννης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •