Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς  σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-  ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Δευτέρα 11 /04 /2022 και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (πλησίον καταστημάτων –περιπτέρων ),εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης για το έτος 2022 και εφεξής.(Απόφαση 1-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης )
  2. Περί λήψης απόφασης για προτεινόμενες θέσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022 και εφεξής, σύμφωνα με το έγγραφο με αρ.566918 (Απόφαση   Συμβουλίου Κοινότητας  Μαραθώνα)
  3. Περί λήψης απόφασης για μετονομασία του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης, σε Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
  4. Περί  λήψης απόφασης για παραχώρηση του γηπέδου Αγ. Μαρίνας Ν. Μάκρης για χρήση ως έδρα του συλλόγου ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΕΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, μονοετούς παραχώρησης. Τέλος προτεραιότητα χρήσης στο γήπεδο Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης θα έχει ο ποδοσφαιρικός  « ΑΓΣ  ΘΗΣΕΑΣ».  (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Καραγιάννης Νικόλαος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •