Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 7η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση των διαδικασιών) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς  σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-  ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την Παρασκευή    20 /05 /2022  και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

1.Περί λήψης απόφασης:

α) έγκρισης  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Ποσειδώνος) της   Κοινότητας Νέας  Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

β) έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό (Λ. Ποσειδώνος)  κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος και συνοδές ρυθμίσεις μικρής κλίμακας στο άμεσο δίκτυο ένταξής της. (εισηγητής:  εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-αθλητισμού και ανακύκλωσης  κ. Νικόλαος Καραγιάννης).      

2. Περί λήψης απόφασης για έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιοδικών  πεζοδρόμων Δήμου Μαραθώνος. (εισηγητής : εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-αθλητισμού και ανακύκλωσης  κ. Νικόλαος Καραγιάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •