Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς  σύμφωνα με την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοιού Covid-19  και της  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  (ΦΕΚ Α’ 55 ) και με την αρ. πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-03-2020 Π.Ν.Π-  ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως και σήμερα, την Δευτέρα 06 / 06 /2022 και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

 1. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 (Απόφαση  13 -2022 Συμβουλίου  Κοινότητας  Νέας Μάκρης ).
 2. Λήψη κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021 (από το έτος 2022 και εφεξής) (Απόφαση 10-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης)
 3. Περί παραχώρησης (πρόσθετου) κοινοχρήστου χώρου πλησίον επιχείρησης, στη θέση ΝΚ26, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 και εφεξής) (Απόφαση 12-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης).
 4. Περί λήψης απόφασης για οριοθέτηση οικοπέδου.
 5. Περί λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα “Διοργάνωση 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ανάδειξης Τοπικών Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων, από επαγγελματίες παραγωγούς του Δήμου Μαραθώνος”, με αρ. ΦΕΑ 577554 /12.05.2022 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» (Απόφαση 12 -2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).
 6. Περί λήψης απόφασης προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση με ΦΕΑ 575329 του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων & τουρισμού. (Απόφαση 14-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).
 7. Περί λήψης απόφασης για α)έγκριση επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυση λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ) έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021, κατόπιν της εισηγήσεως με ΦΕΑ 575096 του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων & τουρισμού. (Απόφαση 15-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).
 8. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/05-11-2021(από το έτος 2022 και εφεξής), σύμφωνα με την εισήγηση με ΦΕΑ 574202 του τμήματος αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων & τουρισμού» (Απόφαση 16-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).
 9. Περί λήψης απόφασης για την διατήρηση ή απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 80 κατόπιν της εισήγησης του προϊσταμένου εσόδων & περιουσίας κ. Φούντα Αθανάσιου και της αιτήσεως με ΑΠ: 6928/06.04.2022 που μας είχε γνωστοποιηθεί (Απόφαση 17-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).
 10. Περί λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα “Ενέργειες για τη διασφάλιση, προστασία και ανάδειξη του ποταμού Χάραδρου και του φαραγγιού της Οινόης”, με ΑΠ:9145/11.05.2022 του συμβούλου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Καβαρνού Κωνσταντίνου (Απόφαση 13-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα).
 11. Λήψη κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων   δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο  εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021 (από το έτος 2022 και εφεξής ) (Απόφαση   9-2022 Συμβουλίου  Κοινότητας  Βαρνάβα).
 12. Περί λήψης αποφάσεων α)έγκρισης επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β)ίδρυσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ)έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμπορο-πανηγύρεων ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021  (Απόφαση 10-2022 Συμβουλίου Κοινότητας  Βαρνάβα)
 13. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 (Απόφαση 11-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα).
 14. Περί λήψης απόφασης για σύνταξη μελέτης για την κατασκευή προσθήκη δεξαμενής στην οδό Προφήτη Ηλία της Κοινότητάς μας (Απόφαση 4-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα).
 15. Περί λήψης απόφασης για πρόταση ανάπλασης της Κεντρικής πλατείας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος  (Απόφαση  3-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •