Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018, και το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, καθώς και το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022,(Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων  Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του  Δήμου, Οινόης 6 στο Μαραθώνα , την Παρασκευή   24 / 06 /2022  και ώρα 13.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Κορυτσάς, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
  2. Περί λήψης απόφασης για τη Διοργάνωση 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ανάδειξης Τοπικών Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων, από επαγγελματίες παραγωγούς του Δήμου Μαραθώνος».( Απόφαση 16-2022, Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης)
  3. Διοργάνωση Αθλητικής-Πολιτιστικής συνάντησης αναψυχής αγώνας δρόμου ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 2022, 6 ΧΛΜ -10 Ιουλίου  2022.(Α.Π.Σ.  ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)
  4. Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου έναντι επιχείρησης, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 και εφεξής.(Απόφαση 15-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •