Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση έτους 2022

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη   27/09/2022  και ώρα 12.00 μ.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Περί λήψης απόφασης για έλεγχο αδειών καταστημάτων και καντινών υγειονομικού ενδιαφέροντος και απλής χρήσης αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλωστρών σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου. Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος ΕΠΖ κ. Χρήστος Στάμος.
  2. Περί σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των οδών και άλλων λειτουργικών χώρων ( χώρος εκκίνησης, στάδιο κλπ.) στα όρια του Δήμου μας, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας  του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Ν. Καραγιάννης.
  3. Περί παραχώρησης χώρου Ε κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα για την υλοποίηση δράσης δωρεάν μαζικών στειρώσεων αδέσποτων γατιών, από την φιλοζωική οργάνωση vets in action». Ο αρμόδιος Εντεταλμένος Σύμβουλος  διαχείρισης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς   Νικηφόρος Μπατζές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •