Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 1η  Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 με ισχύ από 9-7-2022: «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα    6/2/2023  και ώρα 11.00 π.μ. ύστερα από την   Πρόσκληση του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κ. Χρήστου Στάμου, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

 1. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής  (Απόφαση 21-2022  Συμβουλίου Νέας Μάκρης).
 2. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής (Απόφαση  31  -2022   Συμβουλίου Μαραθώνα).
 3. Εξώδικος προσδιορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 18,90 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0117007, η οποία έχει καταχωρηθεί στο οικοδομικό τετράγωνο  345 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. Σχετ : Η με αρ. πρωτ.24804/17-10-2022  αίτηση της κας.  Ντινάκη  Ξακουστής  (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κανέλλος  Αναστάσιος).
 4. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αγίας Κυριακής, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κανέλλος Αναστάσιος.
 5. Περί προσωρινής εξαίρεσης εργασιών αποχέτευσης οδών στην Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα. Αντιδήμαρχος  και Πρόεδρος  Ε.Π.Ζ. κ. Χ. Στάμος.
 6. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης Προϊστάμενος  Δημοτικής Αστυνομίας κ. Π. Μπερτόλης.
 7. Αλλαγές σημείων σε ότι αφορά την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων λόγω τεχνικών προβλημάτων, από τα σημεία που είχαν αρχικά επιλεγεί. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Ν. Καραγιάννης.
 8. Χορήγηση αιγίδας για την διεξαγωγή Αθλητικής πολιτιστικής συνάντησης αναψυχής- Αγώνας Δρόμου ΡΑΜΝΟΥΣ την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Ν. Καραγιάννης.
 9. Χορήγηση αιγίδας για την διεξαγωγή αγώνα διάθλου στις 13 Μαρτίου 2023 Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Ν. Καραγιάννης.
 10. Αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Μαραθώνα. Απόφαση  16-2023   ΚΕΔΜΑ.
 11. Περί έγκρισης κοπής δένδρου  λόγω  επικινδυνότητας, διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και  Συντήρησης Πρασίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •