Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 7η  Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022, και την υπ΄ αριθμ. 488 /35496/25-4-2023 ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), την Τρίτη  30/5/2023  και ώρα 12.00 μ. μ , στην έδρα του Δήμου, Οινόης 6 Μαραθώνας, στο πρώτο όροφο Γραφείο Αντιδημάρχου και Προέδρου ΕΠΖ,  για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 205/07-01-2022 αιτήματος  του κ. Αλεξόπουλου Αλέξανδρου, επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. «  260/2010»  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Νέας Μάκρης « περί σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικοδομικού και παραγωγικού συνεταιρισμού   Ο Νέος Βουτζάς» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.  Δ. Μακρής). (Σχετ : Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 205/07-01-2022   αίτηση του κ. Αλεξόπουλου Αλέξανδρου)
 2. Αίτημα παραχώρησης του χώρου του parking στην περιοχή Μπέη, για την διεξαγωγή φεστιβάλ μηχανοκίνητου αθλητισμού. (Εισήγηση από Γραφείο Αθλητισμού).
 3. Αίτημα άδειας χρήσης οδών για διεξαγωγή του ποδηλατικού αγώνα “Gran Fondo East Attica” στις 18/6/2023 (Εισήγηση από Γραφείο Αθλητισμού).
 4. Εισήγηση για την Παραχώρηση χώρου στην αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου για την διεξαγωγή Εκδήλωσης από το  Σύλλογο με την ονομασία  ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ , την 17/06/2023 (Εισήγηση από Γραφείο Αθλητισμού).
 5. 5η κολυμβητική συνάντηση, Διοργάνωση ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ( Εισήγηση από Γραφείο Αθλητισμού).
 6. Έγκριση κοπής δένδρων, λόγω επικινδυνότητας διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους (Εισήγηση από Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου).

Περί λήψης απόφασης για έγκριση της με αριθμ. Πρωτ. 4651/19-03-2021 αίτησης,  από τον Περιβαλλοντικό και  Πολιτιστικό Σύλλογο « ΘΕΜΙΣ » Οικισμού Δικαστών & Εισαγγελέων, ξήλωμα σαμαρακίων στη Δημοτική οδό Λεωφόρου Σχινιά και αποκατάσταση οδοστρώματος .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •