Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 9η  Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022, και την υπ΄ αριθμ. 374/ 39135/ 30.5.2022 – Α.Δ.Α. ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6- Φ75 (Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), την  Παρασκευή  28/ 7 /2023  και ώρα 11.00 π. μ , στην έδρα του Δήμου, Οινόης 6 Μαραθώνας, στο πρώτο όροφο Γραφείο Αντιδημάρχου και Προέδρου ΕΠΖ,  για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα “Διοργάνωση 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ανάδειξης Τοπικών Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων”, με αρ. ΦΕΑ 620990 /12.06.2023 του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού (Απόφαση  15 -2023  Κοινότητας Συμβουλίου  Μαραθώνα)
  2. Περί έγκρισης κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Β. Τσακιργιάννης)
  3. Περί έγκρισης αιτήματος Συλλόγου Α.Π.Ο. ΜΑΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ για παραχώρηση χρήσης χώρου για την διοργάνωση εκδήλωσης στις 28/29-08-2023, Σχετ. το υπ’ αριθμ.  17792 /24-07-2023.
  4. Περί έγκρισης αιτήματος  για  παραχώρηση χρήσης χώρου στη περιοχή Μπέη στο χώρο του parking, Σχετ. το υπ’ αριθμ. 17635 /21-07-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •