Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 11η  Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022, και την υπ΄ αριθμ. 374/ 39135/ 30.5.2022 – Α.Δ.Α. ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6- Φ75 (Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), την  Παρασκευή   27/ 10 /2023  και ώρα 12.00 μ. μ , στην έδρα του Δήμου, Οινόης 6 Μαραθώνας, στο πρώτο όροφο Γραφείο Αντιδημάρχου και Προέδρου ΕΠΖ,  για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης για απομάκρυνση μπαζών και αδρανών υλικών από τις ανάδοχες εταιρίες του έργου της αποχέτευσης, στο Δήμο Μαραθώνα (Αντιδήμαρχος  και Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Χ. Στάμος )
  2. Περί έγκρισης αιτήματος υπ’ αριθ. 24402 /18-10-2023 Συλλόγου ‘ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ’, παραχώρησης αιγίδας στον ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ για την πραγματοποίηση του 7ου Αγώνα Δρόμου Michel Breal στις 17/12/2023 (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Ν. Καραγιάννης).
  3. Περί έγκρισης κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Β. Τσακιργιάννης).
  4. Περί έγκρισης αιτήματος υπ’ αριθ. 24634 /20-10-2023, παραχώρησης δημοτικού χώρου για χρήση ως έδρα συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •