Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 12η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες),  με φυσική παρουσία (άρθρο 67 του Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022, και την υπ΄ αριθμ. 488/ 35496/ 25.4.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, <Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων  Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)>  την  Πέμπτη 16/ 11 /2023  και ώρα 12.00 μ. μ, στην έδρα του Δήμου, Οινόης 6 Μαραθώνας, στο πρώτο όροφο Γραφείο Αντιδημάρχου και Προέδρου ΕΠΖ, για λήψη απόφασης  των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης για Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου για το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Μαραθώνος» και Έγκριση του στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •