Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση έτους 2023

websupport Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 13η  Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με φυσική παρουσία   (άρθρο 67 του Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022, και την υπ΄ αριθμ. 488/ 35496/ 25.4.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, <Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων  Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)>  την  Πέμπτη 14/ 12 /2023 και ώρα 12.00 μ. μ, στην έδρα του Δήμου, Οινόης 6 Μαραθώνας, στο πρώτο όροφο Γραφείο Αντιδημάρχου και Προέδρου ΕΠΖ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 1. Εξώδικος προσδιορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 36,40τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0120011, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 351 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου  Μαραθώνος. Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ. 15349/28-06-2023 αίτηση της κας. Κατιρτζιδάκη Χρυσάνθης   2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15350/28-06-2023 αίτηση του κ. Κατιρτζιδάκη Γεωργίου.
 2. Εξώδικος προσδιορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 2,60τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0151007, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 419 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 20644/31-08-2023 αίτηση της κας. Ελένης Ωρολογά.
 3. Εξώδικος προσδιορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 1,60τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0140006, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 408 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 18525/01-08-2023 αίτηση της κας. Συρίχα  Ελευθερίας.
 4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (και της σχετικής συνοδευτικής σήμανσης ) ως εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων στο αστικό περιβάλλον, για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας (ΦΕΚ Β  2302/2013) στο ανεγερθέν 2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Μάκρης, επί της οδού Πυθαγόρα (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα συγκοινωνιών και εγκαταστάσεων) .
 5. Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Νέας Μάκρης στον Εμπορικό Σύλλογο για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  (Απόφαση 13-2023  Κοινότητας Νέας Μάκρης).
 6. Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου έναντι επιχείρησης, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής (Απόφαση 15-2023 Κοινότητας Νέας Μάκρης).
 7. Δεντροφύτευση του Ρ.Ο. Μαραθώνας – Νέα Μάκρη, σε Συνεργασία με τον Ρ.Ο. Αμμόχωστος- Κάβο Γκρέκο & την Συνδρομή του Δήμου Μαραθώνα (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Τσακιργιάννης )
 8. Περί έγκρισης κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας διασφαλίζοντας την δημόσια ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Β. Τσακιργιάννης ).
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. Απόφασης 100-2023  της Κ.Ε.Δ.Μ.Α («Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις 4 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μαραθώνα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •