Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ύστερα από την 08/01/2018 πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ηλία Ψηνάκη, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και δημιουργία Σχολικού χώρου (Λυκείου), στο ΟΤ 1090 της περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΑ».

ΘΕΜΑ 2Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018». (Νόμος 4497/13-11-2017)

ΘΕΜΑ 3Ο: «Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 4Ο: «Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος».

ΘΕΜΑ 5Ο: «Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018 (Νόμος 4497/13-11-2017)

ΘΕΜΑ 6Ο: «Περί προσωρινής ανάκλησης της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο (κινητή καντίνα) του κ. Καραγιάννη Παναγιώτη του Σταύρου που βρίσκεται επί των οδών Κεφαλληνίας και Νηρέως στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος»

ΘΕΜΑ 7Ο: «Περί αναστολής της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (OPEN BAR) του κ. Μωραΐτη Δημήτριου του Σωτηρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 210 στη θέση «ΦΥΤΑΡΙΑ» στον Σχοινιά του Δήμου Μαραθώνος».

ΘΕΜΑ 8Ο: «Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) του κ. Μωραΐτη Δημήτριου του Σωτηρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 210 στη θέση «ΦΥΤΑΡΙΑ» στον Σχοινιά του Δήμου Μαραθώνος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •