Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Σχολιάστε

Σας καλούμε στην 8η συνεδρίαση της ΕΠΖ έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τρίτη 10-09-2019 και ώρα 13:30, ύστερα από την 06/09/2019  πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου Στέργιου Τσίρκα, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Περί κατεδάφισης φέροντος οργανισμού (γιαπί) α ΄Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης και έναρξη εργασιών για την κάλυψη κτηριακών αναγκών»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Τροποποίηση κανονισμών Κοιμητηρίων Δήμου Μαραθώνος και έναρξη ενεργειών για τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν τα Κοιμητήρια του Δήμου»

ΘΕΜΑ  3ο: « Περί χορήγησης αιγίδας για τον αγώνα «Marathon Bay Swimming 2019»

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί εκδήλωσης αντισφαίρισης στον πεζόδρομο καθώς και επί της Λ. Ποσειδώνος στη Νέα Μάκρη»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε