Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε στην 8η συνεδρίαση της ΕΠΖ έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τρίτη 10-09-2019 και ώρα 13:30, ύστερα από την 06/09/2019  πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου Στέργιου Τσίρκα, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Περί κατεδάφισης φέροντος οργανισμού (γιαπί) α ΄Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης και έναρξη εργασιών για την κάλυψη κτηριακών αναγκών»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Τροποποίηση κανονισμών Κοιμητηρίων Δήμου Μαραθώνος και έναρξη ενεργειών για τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν τα Κοιμητήρια του Δήμου»

ΘΕΜΑ  3ο: « Περί χορήγησης αιγίδας για τον αγώνα «Marathon Bay Swimming 2019»

ΘΕΜΑ 4ο : «Περί εκδήλωσης αντισφαίρισης στον πεζόδρομο καθώς και επί της Λ. Ποσειδώνος στη Νέα Μάκρη»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •