Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μαραθώνα | Συνεδρίαση 19ης Νοεμβρίου 2019

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μαραθώνος.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, την 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέμα:

Θέμα 1ο: Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνος
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •