Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | Συνεδρίαση 18ης Ιουνίου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνος να προσέλθουν σε συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ για να συζητήσουμε το παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέμα:

 

  1. Συζήτηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος. (Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει απαρτία.)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •