Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης | 1η συνεδρίαση 7ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ για να συζητήσουμε το παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέμα:

Θέμα 1ο: Σύνταξη προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. (άρθρο 76 Ν. 3852/2010).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •