Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Επιτροπή Παιδείας | 1η συνεδρίαση 31ης Ιανουαρίου 2019

administrator Επιτροπή Παιδείας Leave a Comment

H Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μαραθώνος,  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 την 31.1.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 όπως προσέλθετε στην  αίθουσα συμβουλίων στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο στην Νέα Μάκρη, Λ. Μαραθώνος 196, στον 1ο όροφο, με θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή ποσού 8.996,48 από συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές.

2.-Ενημέρωση περί απόφασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 122/2018 “Απολογιστικά στοιχεία Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ετών 2011-2015”

   

Η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ρίζου – Ευαγγελίου Αναστασία – Χάιδω

Σχολιάστε