Μιλτιάδης

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | 4η συνεδρίαση 31ης Ιουλίου 2017

administrator Επιτροπή Τουρισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) του Δήμου Μαραθώνος, (σχετ. 199/2011 Α.Δ.Σ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατόπιν της με αριθ. 127/25-4-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί Συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος», όπως ισχύει (μετά την με αριθ. 213/11-7-2017 Α.Δ.Σ.), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π., που θα γίνει στις 31-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Γυάλινο Κτήριο 1 (γραφείο δημάρχου) εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Δ.Σ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης βιώσιμης πολιτιστικής και τουριστικής αξιοποίησης Δήμου Μαραθώνος».

 2. Περί δημιουργίας Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μαραθώνος

 3. Περί συμμετοχής του Δήμου Μαραθώνος στην διοργάνωση ημερίδας πρωτοβουλίας του τουριστικού γραφείου Timothy’s Family με θέμα την ανάπτυξη και αναβάθμιση της πόλης του Μαραθώνα που θα γίνει στο χώρο του αμφιθέατρου του Golden Coast στις 22 Σεπτεμβρίου 2017

 4. Περί πρότασης καθορισμού θέσεων για τη γαλάζια σημαία μετά από ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας

 5. Περί προγραμματισμού δράσεων ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας στα πλαίσια πολιτιστικού τουρισμού

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας προς ενημέρωση του αρχείου της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Αναστασία Παππά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ε.Τ.Α.Π.

Α.

Α.

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

E-MAIL

1.

ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

antpapp@gmail.com

2.

ΚΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

dimitra.kak@gmail.com

3.

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

georgatosm@gmail.com

4.

ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

epitour.marathon@gmail.com

tourism@marathon.gr

5.

ΖΩΗ ΚΑΖΑΖΑΚΗ ΓΚΟΣΜΑ

ΙΔΙΩΤΗΣ Πρώην Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

zoe.kazazaki@gmail.com

6.

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

timothystravelservices@gmail.com

7.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ (Πρώην Εκτ. Καθ. Α.ΤΕΙ Λαμίας, «Μελέτη Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προτάσεων Τουριστικής Ανάδειξης Δήμου Μαραθώνα») – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

t_oikonomopoulos@yahoo.gr

oikono4@gmail.com

8.

ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΔΙΩΤΗΣ Γενικός Διευθυντής ξενοδοχείου GOLDEN COAST – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

manager@goldencoast.gr

9.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΛΕΥΤΕΡΗ

ΙΔΙΩΤΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

sofooni@hotmail.com

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ε.Τ.Α.Π.:

Α.

Α.

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

E-MAIL

1.

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

giwrgoszouros@gmail.com

2.

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

astrinakis@gmail.com

3.

ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Δ/ντρια Δήμου Μαραθώνος) – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

kathariotita@marathon.gr

annoula38@yahoo.gr

4.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

museo@ilmb.gr

5.

ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

vlassismarathon@gmail.com

6.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

info@e-poseidonia.gr

7.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΗ

ΙΔΙΩΤΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

victoriamoraiti@gmail.com

8.

ΒΙΒΙΑΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΙΔΙΩΤΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Οικ. Αξιωματικός Α.Ε.Ν, Σύμβουλος Διοίκησης

Επιχειρήσεων, Ειδήμων κρουαζιέρας

vivianstamouli@gmail.com

9.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •