Ετοιμότητα Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνα και Εθελοντικών Ομάδων λόγω Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού

websupport Πολιτική Προστασία

ΣΧΕΤ.: α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)
β.- Η υπ’ αριθ. 7002/23-09-2020 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.
γ.- Η υπ’ αριθ. 8610/12-10-2020 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

 1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 28/03-12-2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης
  Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από το απόγευμα της Πέμπτης 03-12-2020.
 2. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση
  κινδύνων από την επιδείνωση του καιρού, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του
  σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν
  από την εκδήλωση των φαινομένων.
 3. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό
  έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και το ιδιαίτερο
  προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής
  προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).
  Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 28/03-12-2020

 Με εντολή του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα  και συντονισμό του Αντιδημάρχου  Πολιτικής Προστασίας   κ. Ευάγγελου Κυπαρίσση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος  θα βρίσκονται  για τον ίδιο λόγο σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •