Η μελέτη για την αναβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος του ΝΑΤ

websupport Δελτία τύπου

Προς ενημέρωση των δημοτών μας, παρουσιάζουμε τη μελέτη αναβάθμισης του δασικού οικοσυστήματος της έκτασης του ΝΑΤ που αφορά στις δενδροφυτεύσεις που θα γίνουν στην περιοχή για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος, να βοηθηθεί τεχνητά μια περιοχή που δυσκολεύεται να αναγεννηθεί φυσικά, με στόχο την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, τη μείωση της ρύπανσης στην περιοχή και μελλοντικά την αξιοποίηση των εδαφών για ανάπτυξη.

Η παρουσία της βλάστησης στην περιοχή έχει σαν σκοπό τη συγκράτηση των εδαφών, την αντιπλημμυρική προστασία αλλά και τον εμπλουτισμό της σύνθεσης της βιοκοινότητας. Ο σκοπός πραγματοποίησης των φυτεύσεων είναι κυρίως προστατευτικός και αισθητικός. Η επιλογή των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Τα είδη να είναι άριστα προσαρμοσμένα στις καιρικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής.
 2. Να εντάσσονται αρμονικά στο υπάρχον διαμορφωμένο τοπίο και περιβάλλον όσον αφορά τη βλάστηση.
 3. Να είναι ανθεκτικά στην πυρκαγιά και να δημιουργήσουν, με τα ήδη υπάρχοντα είδη, πυρανθεκτικότερες συστάδες σε μελλοντικό επεισόδιο πυρκαγιάς.
 4. Επιδίωξη είναι η δημιουργία μικτών συστάδων με εισαγωγή νέων ειδών εκτός των ήδη υπαρχόντων, ώστε να αυξηθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής.

Η διάταξη των φυτικών ειδών επιλέχθηκε με τρόπο τέτοιο, ώστε αφενός να εμπλουτίσει την υπάρχουσα βλάστηση και αφετέρου να δημιουργήσει συνθήκες οργανωμένου χώρου πρασίνου, σχεδόν πλήρως καλυμμένου, από δασικά είδη.

Επιλέχθηκαν δένδρα τοποθετημένα είτε με τη μορφή δενδροστοιχίας (γραμμικά) είτε με τη μορφή  συστάδας (παραλιακό τμήμα του ακινήτου) είτε με τη μορφή Κανάβου σε αποστάσεις μεταξύ των δένδρων 5×5 μέτρα, αλλά και θάμνοι.

Η φύτευση δασικής βλάστησης, στην περιοχή μελέτης θα αναβαθμίσει το υπάρχον δασικό οικοσύστημα και θα εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς:

 • Τη μείωση της ρύπανσης και την αποφυγή διαβρώσεων.
 • Την αισθητική βελτίωση του τοπίου.
 • Την αύξηση του δάσους – φυσικού αποθέματος.

Ο συνολικός αριθμός είναι πάνω από 5.500 δέντρα και θάμνοι.

Αναλυτικά οι πίνακες των δενδροφυτεύσεων:

1. ΔΕΝΔΡΑ ΣΕ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Η΄ ΣΥΣΤΑΔΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ALBIZIA JULIBRISSIN

ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

262

CELTIS AUSTRALIS

ΚΕΛΤΙΣ

59

CERCIS SILIQUASTRUM

ΚΕΡΚΙΔΑ

190

CERATONIA SILIQUA

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

326

CUPRESSUS SEMPERVIRENS “PYRAMIDALIS”

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ

17

PLATANUS ORIENTALIS

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

13

PRUNUS CERSIFERA “PISSARDII”

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ

115

ROBINIA PSEUDOACACIA

ΡΟΒΙΝΙΑ

42

TILIA CORDATA

ΤΙΛΙΑ

21

ΣΥΝΟΛΟ

   

1.045

       

 

2. ΔΕΝΔΡΑ ΣΕ ΚΑΝΝΑΒΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ALBIZIA JULIBRISSIN

ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

394

CELTIS AUSTRALIS

ΚΕΛΤΙΣ

388

CERATONIA SILIQUA

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

391

CUPRESSUS SEMPERVIRENS “PYRAMIDALIS”

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ

425

PINUS PINEA

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ

382

POPULUS ALBA

ΛΕΥΚΑ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ

408

ΣΥΝΟΛΟ

   

2.388

       

 

2. ΔΕΝΔΡΑ ΣΕ ΚΑΝΝΑΒΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ALBIZIA JULIBRISSIN

ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

45

CELTIS AUSTRALIS

ΚΕΛΤΙΣ

32

CERATONIA SILIQUA

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

35

CUPRESSUS SEMPERVIRENS “PYRAMIDALIS”

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ

38

PINUS PINEA

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ

50

ΣΥΝΟΛΟ

   

200

       

 

3. ΘΑΜΝΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΑΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ARBUTUS UNEDO

ΚΟΥΜΑΡΙΑ

35

BUXUS SEMPERVIRENS

ΠΙΥΞΑΡΙ

312

CORNUS MAS

ΚΡΑΝΙΑ

149

LAURUS NORBILIS

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

203

LIGUSTRUM JAPONICUM

ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ

64

MYRTUS COMMUNIS

ΜΥΡΤΙΑ

258

NERIUM OLEANDER

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

118

PITTOSPORUM TOBIRA

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

316

ROSMARINUS OFFICINALIS

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

347

VIBURNUM TINUS

ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΚΟΙΝΟ

127

ΣΥΝΟΛΟ

   

1929

       

Αναλυτικά η μελέτη σε μορφή pdf.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •