Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου, Κέντρο Κοινότητας

Με την υπ’ αριθμ. 3931/29-11-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ", με κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020". Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος θα υποστηρίξει το Δήμο μας στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και θα αποτελέσει ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών του Δήμου Μαραθώνος (Δημοτικές Κοινότητες Μαραθώνα, Νέας Μάκρης και Βαρνάβα και Τοπική Κοινότητα Γραμματικού) με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο μας. Οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας βασίζονται:
 • στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή.
 • στη σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.
 • στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία.
 • στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος θα δραστηριοποιηθεί στα εξής πεδία :
 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Η Δομή Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος θα εξυπηρετήσει τουλάχιστον τριακόσιους (300) ωφελούμενους. Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου. Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Μαραθώνος, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος λειτουργεί στο Κτίριο Διοίκησης και Υποδοχής, εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης, επί της Λ. Μαραθώνος αρ. 196 - Νέα Μάκρη (Τ.Κ. 19005), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 π.μ. – 16.00μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας 2294092244. Η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων». Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του δύναται να αξιοποιηθούν πόροι από χορηγίες ή και δωρεές.
   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •