Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

websupport Πολιτική Προστασία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού».

Ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Άμεση ετοιμότητα Υπηρεσιών, διασπορά μέσων και μηχανημάτων

Άμεση ετοιμότητα των  Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

Συνεργασία & διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •